10 giá trị cốt lõi của thành công

Còn hàng

Giá 79.000₫

Tác giả: TS. Luật sư Trần Đình Hoành

Số trang: 252

Kích thước:15x23cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 2014, 2015

Nhằm giúp bạn trẻ nhận thức đúng, hành động đúng để THAY ĐỔI CUỘC SỐNG và để THÀNH CÔNG hơn nữa, Tiến sĩ Trần Đình Hoành và những người bạn của dotchuoinon.com đã đặt những câu hỏi và đi tìm những câu trả lời cho 10 CÂU HỎI LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI và cũng là 10 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG. Với hình thức hỏi đáp, tác giả đã giúp bạn trẻ có thêm những định hướng, kỹ năng giải quyết các vai trò, vị trí của mỗi cá nhân trong gia đình, xã hội…...

Nhằm giúp bạn trẻ nhận thức đúng, hành động đúng để THAY ĐỔI CUỘC SỐNG và để THÀNH CÔNG hơn nữa, Tiến sĩ Trần Đình Hoành và những người bạn của dotchuoinon.com đã đặt những câu hỏi và đi tìm những câu trả lời cho 10 CÂU HỎI LỚN NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI  và cũng là 10 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THÀNH CÔNG. Với hình thức hỏi đáp, tác giả đã giúp bạn trẻ có thêm những định hướng, kỹ năng giải quyết các vai trò, vị trí của mỗi cá nhân trong gia đình, xã hội…