NXB Phụ nữ chuẩn bị cho Tuần lễ Văn học Châu Âu 2016

Nhà xuất bản Phụ nữ tham gia tuần lễ văn học Châu Âu với 3 buổi giới thiệu tiểu thuyết của hai quốc gia Đức và Áo, cùng một dịch giả: Lê Quang.

*Hà Nội: 

1. Giới thiệu văn học Đức - tiểu thuyết “Vị hạt táo”
Viện Goethe , 19h30 ngày 6/5/2016
2. Giới thiệu văn học Áo: “Cưỡng cơn gió bấc”, “Con sóng thứ bảy”
Viện Goethe , 19h30 ngày 6/5/2016
Khách mời:
-Dịch giả Lê Quang
- Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng
- Nhà thơ Nguyễn Thụy Anh


*Thành phố Hồ Chí Minh:

Giới thiệu văn học Đức - tiểu thuyết “Vị hạt táo”
Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, 9h30 ngày 8/5/2016
Khách mời:
-Dịch giả Lê Quang
- Ca sĩ Hồ Trung Dũng
- Nhà báo Minh Đức

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!