Thực hành tư duy tích cực: All about Goal Setting - Đặt mục tiêu

Còn hàng

Giá 65.000₫

Tác giả: Julie Davey

Dịch giả: Đinh Thị Thanh Vân

Kích thước: 17 x 21 cm

Số trang: 115

Phát hành: 2016

All about Goal Setting – Đặt mục tiêu với những câu chuyện, lời khuyên và hành động để bạn có thể giúp hính mình, nó cũng giúp bạn nhận ra những bài học và cách thức để tiến tới thành công dễ dàng hơn; biết cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được những gì mình mong muốn. Mục đích của cuốn sách là giúp mỗi người nhận ra khả năng của bản thân, để thành công nhất có thể “Người khác nghĩ gì về ta không quan trọng,ta có thể quyết định...

All about Goal Setting – Đặt mục tiêu với những câu chuyện, lời khuyên và hành động để bạn có thể giúp hính mình, nó cũng giúp bạn nhận ra những bài học và cách thức để tiến tới thành công dễ dàng hơn; biết cách đặt mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được những gì mình mong muốn. Mục đích của cuốn sách là giúp mỗi người nhận ra khả năng của bản thân, để thành công nhất có thể

“Người khác nghĩ gì về ta không quan trọng,ta có thể quyết định mình là ai,trở thành người như thế nào. Mỗi chúng ta đều tiềm ẩn khả năng làm tốt một việc nào đó, khi tìm kiếm để phát hiện ra tiềm năng này,ta có thể vươn tới và chạm vào nó”