Bến Tre đồng khởi và đội quân tóc dài

Còn hàng

Giá 60.000₫

Tác giả: Nhiều tác giả

Kích thước:14.5x20.5 cm

Số trang: 368

Phát hành: 2010

Cuốn sách viết về Đồng khởi Bến Tre và những đóng góp to lớn của phụ nữ Bến Tre - tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Những hy sinh thầm lặng và biết bao nước mắt, xương máu của những người mẹ, người chị, người em gái...đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các chị là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam

Cuốn sách viết về Đồng khởi Bến Tre và những đóng góp to lớn của phụ nữ Bến Tre - tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Những hy sinh thầm lặng và biết bao nước mắt, xương máu của những người mẹ, người chị, người em gái...đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các chị là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam