Bí quyết luyện thi IELTS

Còn hàng

Giá 360.000₫

Bí quyết luyện thi IELTS - cuốn sách tập hợp các đề thi mẫu, đáp án và diễn giải do các chuyên gia IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh biên soạn (dưới dạng song ngữ), được xuất bản lần đầu năm 2017 với giá bìa 200.000 đồng, và tái bản vào tháng 7/2017, có bổ sung nội dung, với giá bìa 360.000 đồng. Sách bán kèm đĩa CD

Bí quyết luyện thi IELTS - cuốn sách tập hợp các đề thi mẫu, đáp án và diễn giải do các chuyên gia IELTS hàng đầu của Hội đồng Anh biên soạn (dưới dạng song ngữ), được xuất bản lần đầu năm 2017 với giá bìa 200.000 đồng, và tái bản vào tháng 7/2017, có bổ sung nội dung, với giá bìa 360.000 đồng.

Sách bán kèm đĩa CD