Cẩm nang quản trị kho hàng

Còn hàng

Giá 80.000₫

Tác giả: Ts. Phan Thanh Lâm

Số trang: 392

Kích thước: 15,5x21cm

Cẩm nang quản trị kho hàng được viết trên cơ sở thực tiễn qua qua trình công tác, nghiên cứu, tư vấn đào tạo cho các trường Đại học, các doanh nghiệp… của tác giả, phần nào đúc kết được một số vấn đề then chốt trong quản trị kho hàng: Qui hoạch kho – sắp xếp kho hàng sao cho hiệu quả kinh tế ? Làm sao kiểm kê được mỗi ngày trong 10 phút ? Giải pháp nào “đẩy” được hàng tồn kho ? Qui trình nhập-xuất kho...

Cẩm nang quản trị kho hàng được viết trên cơ sở thực tiễn qua qua trình công tác, nghiên cứu, tư vấn đào tạo cho các trường Đại học, các doanh nghiệp… của tác giả, phần nào đúc kết được một số vấn đề then chốt trong quản trị kho hàng:

  • Qui hoạch kho – sắp xếp kho hàng sao cho hiệu quả kinh tế ?
  • Làm sao kiểm kê được mỗi ngày trong 10 phút ?
  • Giải pháp nào “đẩy” được hàng tồn kho ?
  • Qui trình nhập-xuất kho một cách khoa học ?
  • Biện pháp nào để quản trị rủi ro 

Quyển sách sẽ là tài liệu tham khảo có ích cho sinh viên, những nhà nghiên cứu giảng dạy và đặc biệt là những người đang trực tiếp làm công tác quản trị kho hàng.