Dấu xưa chuyện cũ Thăng Long Hà Nội

Còn hàng

Giá 89.000₫

Tác giả: PGS.TS Đỗ Thị Hảo chủ biên

Kích thước: 15,5 x 24 cm

Số trang: 280

Phát hành: 1/2014

Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long – Hà Nội kể về những dấu tích, những sự kiện, những con người của Thăng Long xưa, mà nay đã trở thành niềm tự hào không chỉ của đất và người Hà Nội. Có thể nói, trên mỗi tấc đất của Thăng Long – Hà Nội đều đậm đặc những dấu tích lịch sử đẹp như huyền thoại. Đó là những địa danh nổi tiếng: Núi Nùng – sông Tô, Loa Thành, núi Tản, là Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Tứ trấn… Đất thiêng sinh lắm người tài, có...

Dấu xưa, chuyện cũ Thăng Long – Hà Nội kể về những dấu tích, những sự kiện, những con người của Thăng Long xưa, mà nay đã trở thành niềm tự hào không chỉ của đất và người Hà Nội. Có thể nói, trên mỗi tấc đất của Thăng Long – Hà Nội đều đậm đặc những dấu tích lịch sử đẹp như huyền thoại. Đó là những địa danh nổi tiếng: Núi Nùng – sông Tô, Loa Thành, núi Tản, là Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Tứ trấn…

Đất thiêng sinh lắm người tài, có chí, có nhân, đó là cái lẽ của muôn đời. Cho đến nay, dân gian vẫn truyền tụng, ca ngợi những thánh nhân gắn liền với lịch sử Thăng Long – Hà Nội, lịch sử đất nước. Họ có thể là những ông vua sáng, những bậc hiền tài học cao hiểu rộng, nhưng cũng có thể chỉ là những người dân thường cùng góp phần làm sáng lên nét đẹp văn hóa của Thăng Long  - Hà Nội.

Di sản văn hóa dân gian của Hà Nội vô cùng phong phú và đa dạng, trong đó có chuyện kể dân gian. Với tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa hàng ngày hàng giờ như hiện nay, việc sưu tầm vốn văn hóa dân gian của Hà Nội, trong đó có chuyện kể, thực sự có ý nghĩa lâu dài trong việc bảo tồn những nét đẹp văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, của dân tộc Việt Nam.