Facebook "Mạng lưới cha mẹ" của NXB Phụ nữ bắt đầu đi vào hoạt động

Nhà xuất bản Phụ nữ vừa tạo nhóm Mạng lưới cha mẹ trên facebook

Đây là nơi:
- Mọi người chia sẻ/nhận/tìm hiểu thông tin về các vấn đề liên quan tới con cái nói riêng, cuộc sống gia đình nói chung: sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp, giải trí
- Dựa trên nhu cầu của từng nhóm đối tượng cụ thể, Nhà xuất bản Phụ nữ sẽ tổ chức các buổi hội thảo, các lớp học ngắn ngày, các sân chơi cho gia đình
- Những thành viên tích cực của Mạng lưới Cha mẹ sẽ được chế độ mua sách giảm giá của Nhà xuất bản Phụ nữ.
Bật mí một vài chương trình chào hè của Mạng lưới Cha mẹ:
1. Teens dịch sách Teen
2. Một ngày làm nhân viên phát hành sách (cho các bạn nhỏ trải nghiệm một ngày bán sách, học cách quảng cáo sách và tính toán doanh thu, lợi nhuận)
3. Bố mẹ ơi, con tự pha nước được mà! (Lớp học pha chế đồ uống mùa hè)

Quý vị muốn tham gia mạng lưới cha mẹ xin vui lòng truy cập địa chỉ sau (Không giới hạn thành viên): https://www.facebook.com/groups/1625395404452736/