Giống như nhạc Bach được chơi trên một chiếc cưa

Còn hàng

Giá 42.000₫

Tác giả: Phương Trinh

Kích thước: 13 x 21 cm

Số trang: 178

Phát hành: 2012

Quá trình lớn lên là quá trình người ta tập bao dung cho cuộc sống, bao dung cả những khi tưởng chừng như không còn có thể bao dung... Dù trong mỗi bao dung điều có nhiều nước mắt... Và phải như vậy người ta mới thấy đời là đáng sống, mới thấy đời là đáng quý, đáng yêu. Ai cũng đang đứng trên những bậc thang của riêng mình, những bậc thang chênh vênh, có những người đi lên và những người đi xuống. Ừ, ai cũng vậy... Chuyện này chỉ là một trong muôn ngàn câu chuyện...

Quá trình lớn lên là quá trình người ta tập bao dung cho cuộc sống, bao dung cả những khi tưởng chừng như không còn có thể bao dung... Dù trong mỗi bao dung điều có nhiều nước mắt... Và phải như vậy người ta mới thấy đời là đáng sống, mới thấy đời là đáng quý, đáng yêu. Ai cũng đang đứng trên những bậc thang của riêng mình, những bậc thang chênh vênh, có những người đi lên và những người đi xuống. Ừ, ai cũng vậy... Chuyện này chỉ là một trong muôn ngàn câu chuyện đó. Ai lại chẳng mong những điều tốt đẹp, nhưng đời này chẳng bao giờ trọn vẹn.

Thì có sao đâu!

(Trích "Bậc Thang")