Hỏi - đáp Luật phòng chống bạo lực gia đình

Còn hàng

Giá 27.000₫

Tác giả: Bùi Văn Thấm

Số trang: 176

Khổ sách: 13x19cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 2009

Cuốn sách gồm các câu hỏi và gới ý trả lời về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cung cấp cho công dân những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Luật phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007;...

Cuốn sách gồm các câu hỏi và gới ý trả lời về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cung cấp cho công dân những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Luật phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007; có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2008. Để triển khai thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, ngoài ra trong hệ thống pháp luật nước ta, còn có một số nội dung liên quan đến việc thi hành Luật. Cuốn sách ra đời nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về các quy định của Luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.