Hỏi - đáp luật tố tụng hành chính và thẩm quyền giải quyết

Còn hàng

Giá 66.000₫

Tác giả: Bùi Văn Thấm

Số trang: 238

Kích thước:14x20.5

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 2014

Hỏi - Đáp Luật Tố Tụng Hành Chính Và Thẩm Quyền Giải Quyết Các Tranh Chấp Lao Động cung cấp những nguyên tắc cơ bản trong Luật tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành...

Hỏi - Đáp Luật Tố Tụng Hành Chính Và Thẩm Quyền Giải Quyết Các Tranh Chấp Lao Động cung cấp những nguyên tắc cơ bản trong Luật tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính; thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động...

Mỗi một vấn đề đều được giải thích rõ ràng, chi tiết cùng đưa ra hướng dẫn quyết thỏa đáng giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt nội dung kiến thức.