Kỹ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc mọi nơi - Dành cho tuổi teen

Còn hàng

Giá 58.000₫

Tác giả: Vũ Hùng

Số trang: 258

Kích thước: 14 x 20,5cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 2015

Nhìn vào cách ứng xử nơi công cộng, cách ăn uống, nói chuyện, xưng hô có thể thấy được trình độ văn minh của một người, một gia đình, thậm chí của cả một dân tộc. Kĩ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi (Dành cho tuổi Teen) bồi dưỡng cho học sinh trung học những lễ nghĩa căn bản trong cuộc sống, những hành động, cách ứng xử mang tính chuẩn mực nhằm rèn luyện và xây dựng thói quen tốt, có lối sống văn minh lịch sự để có thể tự tin bước vào...

Nhìn vào cách ứng xử nơi công cộng, cách ăn uống, nói chuyện, xưng hô có thể thấy được trình độ văn minh của một người, một gia đình, thậm chí của cả một dân tộc.

Kĩ năng ứng xử đẹp ở mọi lúc, mọi nơi (Dành cho tuổi Teen) bồi dưỡng cho học sinh trung học những lễ nghĩa căn bản trong cuộc sống, những hành động, cách ứng xử mang tính chuẩn mực nhằm rèn luyện và xây dựng thói quen tốt, có lối sống văn minh lịch sự để có thể tự tin bước vào cuộc sống.