Nhà xuất bản Phụ nữ (Vietnam Women’s Publishing House) 

Cơ quan chủ quản: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trụ sở: 39 Hàng Chuối, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 39710717

Email: truyenthongvaprnxbpn@gmail.com

Website: www.nxbphunu.com.vn

Facebook:

https://www.facebook.com/nxbphunu

https://www.facebook.com/groups/mangluoichame.NXBPN

Phòng Phát hành: phongphathanhnxbpn@gmail.com. ĐT: (04) 39710717

Phòng Biên tập sách Văn học Việt Nam, sách chính trị - công tác Hội: phongvanhocvnnxbpn@gmail.com. ĐT: (04) 39720416

Phòng Biên tập sách Văn học nước ngoài: phongvanhocnnnxbpn@gmail.com. ĐT: (04) 39723262

Phòng Biên tập sách Khoa học Giáo dục và Đời sống: phongkhoahocgdnxbpn@gmail.com. ĐT: (04) 39712832

Bộ phận truyền thông: truyenthongvaprnxbpn@gmail.com

Bộ phận bản quyền:  rights.wph@gmail.com

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

16 Alexandre De Rhodes, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38294459, 38228467, 38234806