Lời nguyện cầu từ Chernobyl

Còn hàng

Giá 99.000₫

Tác giả: Svetlana Alexievich

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Số trang: 380

Phát hành: 2016