Môn Sử không chán như em tưởng

Còn hàng

Giá 79.000₫

Từ những năm 2012 – 2014, bằng phương pháp giáo dục không đặt trọng tâm vào truyền đạt tri thức lịch sử cho học sinh mà tập trong vào việc hướng dẫn học sinh “làm nhà sử học” để phát hiện vấn đề, tìm kiếm, giải mã tư liệu, từ đó khám phá, đọc hiểu quá khứ, suy ngẫm về quá khứ để tham chiếu và giải thích hiện tại, thầy giáo Nguyễn Quốc Vương đã có được gần một nghìn bài viết của học sinh về lịch sử,...

Từ những năm 2012 – 2014,  bằng phương pháp giáo dục không đặt trọng tâm vào truyền đạt tri thức lịch sử cho học sinh mà tập trong vào việc hướng dẫn học sinh “làm nhà sử học” để phát hiện vấn đề, tìm kiếm, giải mã tư liệu, từ đó khám phá, đọc hiểu quá khứ, suy ngẫm về quá khứ để tham chiếu và giải thích hiện tại, thầy giáo Nguyễn Quốc Vương đã có được gần một nghìn bài viết của học sinh về lịch sử, dưới những góc nhìn khác nhau.

Môn Sử không chán như em tưởng” (NXB Phụ nữ in và phát hành vào tháng 5/2017) là cuốn sách tập hợp những bài viết (có chọn lọc) trong gần một nghìn bài kiểm tra đó.

Từ thực tiễn giáo dục và các bài viết của các em học sinh, thầy Nguyễn Quốc Vương đã chứng minh: học sinh không chán học Sử mà do phong pháp và chương trình học cứng nhắc khiến các em không còn hứng thú.