Người ở bến sông Châu

Còn hàng

Giá 79.000₫

Tác giả: Sương Nguyệt Minh

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Số trang: 312

Phát hành: 2015

Với quan niệm xét đến cùng, văn chương là thân phận con người, tập truyện ngắn gồm những sáng tác mới nhất của nhà văn Sương Nguyệt Minh đã thể hiện được những góc nhìn con người với những thân phận đầy ám ảnh, giúp con người sống nhân ái, yêu thương và bao dung hơn. Đặc biệt, trong tuyển truyện này, truyện ngắn Người ở bến sông Châu đã được chuyển thể thành phim truyện nhựa Người trở về dự Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 19.

Với quan niệm xét đến cùng, văn chương là thân phận con người, tập truyện ngắn gồm những sáng tác mới nhất của nhà văn Sương Nguyệt Minh đã thể hiện được những góc nhìn con người với những thân phận đầy ám ảnh, giúp con người sống nhân ái, yêu thương và bao dung hơn. Đặc biệt, trong tuyển truyện này, truyện ngắn Người ở bến sông Châu đã được chuyển thể thành phim truyện nhựa Người trở về dự Liên hoan phim toàn quốc lần thứ 19.