Phơ - rin - đồ

Còn hàng

Giá 30.000₫

Tác giả: Andrew Clement

Số trang: 115

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 10/2015

 

"Hãy nói phơ-rin-đồ, nếu bạn muốn nghe thật pờ-rồ!" Câu chuyện hấp dẫn và ý nghĩa về Nick - học sinh lớp 5 trường tiểu học Lincoln - cậu bé đã sáng tạo nên từ "phơ-rin-đồ" để nói thay từ "bút". Và rồi "phơ-rin-đồ" trở thành cơn sốt đích thực, không chỉ lan tỏa toàn trường của Nick mà còn trên khắp nước Mỹ!

"Hãy nói phơ-rin-đồ, nếu bạn muốn nghe thật pờ-rồ!"

Câu chuyện hấp dẫn và ý nghĩa về Nick - học sinh lớp 5 trường tiểu học Lincoln - cậu bé đã sáng tạo nên từ "phơ-rin-đồ" để nói thay từ "bút". Và rồi "phơ-rin-đồ" trở thành cơn sốt đích thực, không chỉ lan tỏa toàn trường của Nick mà còn trên khắp nước Mỹ!