Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương

Còn hàng

Giá 118.000₫

Tác giả: David Devin

Số trang: 368

Kích thước:15x23cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 2015

Tại sao bạn nên đạt đến siêu thành công? Làm thế nào để trở thành bất cứ ai trong cuộc đời duy nhất quý giá này của bạn? Thật sự có tồn tại một công thức thành công mà những người phụ nữ khát khao trở thành lãnh đạo có thể làm theo? Điều này chỉ ra một vấn đề đáng chú ý cho tương lai của Việt Nam, đó là 30 năm tới kể từ bây giờ, hầu hết và có thể là khoảng 70% lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí...

Tại sao bạn nên đạt đến siêu thành công?

Làm thế nào để trở thành bất cứ ai trong cuộc đời duy nhất quý giá này của bạn?

Thật sự có tồn tại một công thức thành công mà những người phụ nữ khát khao trở thành lãnh đạo có thể làm theo?

Điều này chỉ ra một vấn đề đáng chú ý cho tương lai của Việt Nam, đó là 30 năm tới kể từ bây giờ, hầu hết và có thể là khoảng 70% lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị ở Việt Nam sẽ là phụ nữ. Việt Nam sẽ trở thành một nước giàu mạnh hơn nếu điều đó xảy ra.