Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử - Phụ nữ Việt Nam thời phong kiến

Còn hàng

Giá 105.000₫

Tác giả: Cao Tự Thanh - Trần Thị Kim Anh

Kích thước: 14 x 20,5cm

Số trang: 499

Phát hành: 2012

Phụ Nữ Việt Nam Trong Lịch Sử - Tập 1: Phụ Nữ Việt Nam Thời Phong Kiến giới thiệu tiểu sử của 155 nhân vật gương sáng phụ nữ Việt Nam, đã được sử sách và dư luận ghi nhận, thông qua đó làm rõ thêm những cống hiến to lớn và toàn diện của phụ nữ trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trong việc phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng... của dân tộc Việt Nam (từ khi có nước Việt Nam đến năm 1862). Cùng với sự phản ánh...

Phụ Nữ Việt Nam Trong Lịch Sử - Tập 1: Phụ Nữ Việt Nam Thời Phong Kiến giới thiệu tiểu sử của 155 nhân vật gương sáng phụ nữ Việt Nam, đã được sử sách và dư luận ghi nhận, thông qua đó làm rõ thêm những cống hiến to lớn và toàn diện của phụ nữ trong lịch sử dựng nước và giữ nước, trong việc phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng... của dân tộc Việt Nam (từ khi có nước Việt Nam đến năm 1862).

Cùng với sự phản ánh về lịch sử đất nước, lịch sử dân tộc, mọi nguồn tư liệu đã cho thấy, vào những thế kỷ trước và sau công nguyên, ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phụ nữ là những người đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng. Hình ảnh nổi bật về người phụ nữ Việt Nam cổ truyền là người nữ sĩ đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Vai trò của phụ nữ thật rõ ràng khi mà lịch sử dân tộc đã phải dành đến một phần ba thời gian cho 24 cuộc chiến tranh giữ nước với quy mô cả nước và hàng trăm cuộc khởi nghĩa để giành độc lập.

Tập sách được biên soạn, khảo cứu công phu, là tài liệu tham khảo bổ ích cho độc giả nói chung, các ngành hoạt động, nghiên cứu liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là lịch sử dân tộc Việt Nam.