Quán chuột

Còn hàng

Giá 50.000₫

Tác giả: Kiều Bích Hậu

Số trang: 190

Kích thước: 13.5 x 20.5 cm

Định dạng: Bìa mềm

Phát hành: 04/2015

 

“Cái tài của Kiều Bích Hậu, là bằng chữ với đa tầng nghĩa, dựng nên một không gian hấp dẫn, lắm khi ma mị, cuốn người đọc vào đó. Và không chỉ có vậy, người đọc khi bị dẫn dụ vào, thì sẽ khao khát lật giở trang tiếp theo để biết Hậu tiếp tục đưa ra ý tưởng bất ngờ nào. Văn của Hậu ám ảnh đến nỗi, khi gấp trang sách lại, tôi bước ra ngoài, nhìn bất cứ thứ gì, gặp bất cứ sự kiện nào, tôi luôn tự hỏi Hậu sẽ nói gì về điều...

“Cái tài của Kiều Bích Hậu, là bằng chữ với đa tầng nghĩa, dựng nên một không gian hấp dẫn, lắm khi ma mị, cuốn người đọc vào đó. Và không chỉ có vậy, người đọc khi bị dẫn dụ vào, thì sẽ khao khát lật giở trang tiếp theo để biết Hậu tiếp tục đưa ra ý tưởng bất ngờ nào. Văn của Hậu ám ảnh đến nỗi, khi gấp trang sách lại, tôi bước ra ngoài, nhìn bất cứ thứ gì, gặp bất cứ sự kiện nào, tôi luôn tự hỏi Hậu sẽ nói gì về điều này.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy ở trong chữ của Hậu, những câu chuyện vô cùng mạnh mẽ, vô cùng phức tạp, với tình yêu mang sức mạnh hủy diệt.

Và cho dù như vậy, thì thế giới mà Hậu tạo ra, luôn chứa chất cảm xúc bùng nổ. Quả là một cây bút giàu nội lực. Cây bút biết ghim ý tưởng của mình vào tâm trí bạn đọc”.

(Rick Fowler - Giám đốc phát triển tài năng, YoungOne Corporation)