Nguyễn Quốc Hùng MA

Nguyễn Quốc Hùng MA sinh năm 1941 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành tiếng Anh, Đại học Tổng hợp ngành Ngữ văn, và theo học cao học tại Ấn Độ và Vương quốc Anh. Ông...

Xem thêm

William Boyd

Sinh năm 1952, William Boyd là một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Scotland. Ông đã theo học rất nhiều trường như Đại học Nice (Bằng cử nhân nghiên cứu tiếng Pháp), Glasgow (Bằng thạc sĩ tiếng Anh và...

Xem thêm