Thế hệ phố phường

Còn hàng

Giá 57.000₫

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải

Kích thước: 13 x 21 cm

Số trang: 260

Phát hành: 2012

Thế hệ phố phường tiếp tục chủ đề về lối sống thời sự của gia đình, lối sống và các thách thức thời đại từ góc nhìn các cuộc trao đổi giữa những người thân yêu (tập trước " Sốc văn hóa "). Chính từ góc nhìn này mà nó đầy sự hài hước, tự do bày tỏ ý nghĩ, không ai "dạy dỗ" ai cả. Đây chính là thủ pháp để mọi suy nghĩ đúng sai trong thực tế được soi rọi. Thế hệ phố phường gồm những bài viết sắc sảo về các hiện...

Thế hệ phố phường tiếp tục chủ đề về lối sống thời sự của gia đình, lối sống và các thách thức thời đại từ góc nhìn các cuộc trao đổi giữa những người thân yêu (tập trước "Sốc văn hóa"). Chính từ góc nhìn này mà nó đầy sự hài hước, tự do bày tỏ ý nghĩ, không ai "dạy dỗ" ai cả. Đây chính là thủ pháp để mọi suy nghĩ đúng sai trong thực tế được soi rọi.

Thế hệ phố phường gồm những bài viết sắc sảo về các hiện tượng chuyển dịch và biến đổi, thậm chí là những biến thái của văn hóa và lối sống trong xã hội Việt Nam đương đại: sự khác biệt thế hệ, sự biến mất các giá trị truyền thống, nguy cơ tan rã quan hệ gia đình, lối sống trọc phú, kiểu giáo dục "hái ngọn", văn hóa đánh đồng với giải trí...

Mời các bạn đón đọc!