Một ngày làm nhân viên phát hành sách

Một ngày làm nhân viên phát hành sách: Trải nghiệm cùng NXB Phụ nữ với vai trò người bán hàng.
Chương trình dành cho các học sinh, độ tuổi từ 6 tới 17 tuổi (yêu cầu tối thiểu là biết đọc, biết viết, biết tính toán).

Quyền lợi: Các con được chọn thể loại sách muốn bán, được chọn mức giá bán và được nhận phần chiết khấu do Nhà xuất bản Phụ nữ quy định. Tiền lương phụ thuộc vào tài bán sách của chính các con. 

Thời gian dự kiến: tháng 6/2015

Địa điểm: Hà Nội

Nếu bạn muốn tổ chức ngay tại chung cư nhà bạn, hãy đề xuất với chúng tôi qua email: truyenthongvaprnxbpn@gmail.com
Để con được tham gia vào chương trình, bạn cần:
- Điền thông tin vào Mẫu đăng ký thành viên Mạng lưới Cha mẹ (xem cuối stt này)
- Cho con viết một lá đơn xin việc gửi Lãnh đạo Nhà xuất bản Phụ nữ. Gợi ý: Con tự giới thiệu về mình. Nêu lý do tại sao con thích bán sách. Con thích bán sách gì. Con mong muốn gì ở buổi bán sách này.... 
Địa chỉ nhận đơn xin việc của các con, kèm theo file đăng ký thành viên Mạng lưới cha mẹ: truyenthongvaprnxbpn@gmail.com

Mẫu đăng ký:

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh: 
3. Tuổi:
4. Nghề nghiệp:
5. Số điện thoại:
6. Địa chỉ email:
7. Địa chỉ Fb: 
8. Lĩnh vực quan tâm:
9. Thể loại sách quan tâm:

10. Đăng ký nhận thông tin sách mới/sự kiện của Nhà xuất bản Phụ nữ:
11. Các đề xuất khác (nếu có):