Tuần đầu tháng 9: Sẽ có lịch phỏng vấn các ứng viên

Thông báo về việc tuyển dụng của Nhà xuất bản Phụ nữ:
Hiện Nhà xuất bản Phụ nữ đang chọn lọc hồ sơ ứng tuyển.
Dự kiến trong tuần đầu tháng 9/2018, Nhà xuất bản Phụ nữ sẽ xếp lịch để phỏng vấn các ứng viên có đủ hồ sơ theo yêu cầu.
Nhà xuất bản Phụ nữ sẽ liên lạc với các bạn qua email/điện thoại để thông báo lịch phỏng vấn.
Trân trọng!


Link tuyển dụng:
https://www.facebook.com/…/a.38455539828…/1843223565755450/…
.....
Ảnh: copy

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!